Akurat – Akurat gra Kleyffa i jedną Kelusa

Wykonane usługi:

Realizacja nagrań gościnnego udziału Urszuli Wójcik w 3 utworach na płycie.